Menu

 

Budimo aktivne

KONTRAINDIKACIJE ZA BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA U TRUDNOĆI:
•    Krvarenje
•    Bolovi koji ne prolaze i povećavaju se u  intenzitetu
•    Ako je pukao vodenjak
•    Ako su se javili trudovi
•    Ako nemate odobrenje ginekologa (ovdje treba razlikovati neodobravanje ginekologa iz razloga kao što je realan i opravdan rizik u slučajevima kao što su usporen rast bebe; kontrakcije i krvarenje; malformacije ploda; bolesti vitalnih organa majke i sl.  od neodobravanja koje je plod neinformiranosti i nesavremneog pristupa trudnoći -  Tipa trudnica jednako bolesnica).
•    Takođe vođenje tzv." sedentarnog" načina života (sa vrlo malo aktivnosti u svakodnevnom životu) kao i trudnice koje imaju prekomjernu tjelesnu težinu se smatraju kao kontraindikacija za započinjanje redovnih aerobnih vježbi u toku trudnoće. U ovom slučaju se preporučuju vježbe nižeg  intenziteta kao što su lagano hodanje, yoga i druge holističke discipline.
•    Placenta Praevia - kada posteljica prelazi preko otvora uterusa, se smatra kao kontraindikacija za bavljenje fizičkom aktivnošću.

Danijela D.
AFPA Pre/Post Natal Exercise Specialist