Menu

 

Budimo aktivne u trudnoći 4

Samoprovjera prije započinjanja bilo kojeg programa vježbanja

Napomena: Ovaj fitness  assesment  nije namjenjen  kao  zamjena  za konsultacije sa doktorom i stručnjakom iz oblasti prenatalne gimnastike, već  kao nadopuna i dodatna informacija u slučaju da imate dvojbi!

Da li vam je vodenjak pukao?

 Ako je odgovor DA, zaustaviti sve aktivnosti i javiti se svom  ginekologu.

 1. Da li vam je poznato da imate Placenta Previa ili Placenta abruption stanje?
 2. Da li ste imali vaginalno krvarenje?

Ako je odgovor na DA na bilo koje od postavljenih pitanja, prekinite sve aktivnosti i konsultujte svog ginekologa. Možda ćete biti u mogućnosti da radite Kegel-ove vježbe i lagane vježbe istezanja donjeg dijela  leđa.

 1. Da li vam je poznato ako imate slabo razvijen cervix?
 2. Da li nosite 3 ili više beba?
 3. Da li nosite blizance a prije trudnoće niste bili aktivni?
 4. Da li ste ikada imali prijevremeni porod?
 5. Da li postoje ikakvi znaci usporenog rasta fetusa?

Ako ste odgovorili sa DA na bilo koje od pitanja 4 do 8, spadate u rizične trudnoće, koje mogu zahtIjevati i ležanje u krevetu. Ne bi ste smjeli započinjati bilo koji od programa vježbi osim možda Kegel-ovih  vježbi (uz konsultaciju sa ginekologom!!!!).

 1. Da li patite od povišenog  pritiska koji se razvio u trudnoći ?

Ako ste odgovorili sa DA, spadate u grupu rizičnih trudnoća i trebali bi ste se konsultovati sa stručnjakom iz oblasti prenatalne gimnastike prije započinjanja nekog  od programa. Lagane šetnje, malo istezanja donjeg dijela leđa, Kegel-ove vježbe i eventualno neke  lagane vježbe za jačanje trbušnjih mišića se mogu prakticirati.

 1. Da li ste imali 3 ili više spontanih?

Ako je vaš odgovor DA na prethodno pitanje,nije preporučeno započinjanje bilo kojeg  od programa.Potrebno je sačekati dok se trudnoća ne stabilizuje i samo uz dozvolu  ginekologa, eventualno u drugom ili trećem trimestru početi sa laganim vježbama.

 1. Da li ste trudnica  sa blizancima, ali ste se prethodno bavili sportom?
 2. Da li patite od hroničnog  povišenog  krvnog pritiska, poremećaja  štitne žljezde,bolesti srca i pluća?

Ako je vaš odgovor DA na prethodna dva pitanja, takođe spadate u kategoriju visoko rizičnih trudnoća. U slučaju da ste se prethodno bavili sportom i želite nastaviti, morate se konsultovati sa ginekologom i iskusnim voditeljom prenatalne gimnastike. Ako se prethodno niste bavili sportom, a imate neko od gore spomenutih  stanja, najvjerovatnije ćete trebati ograničiti vježbe na Kegel-ove vježbe, lagana  istezanja vježbe specijalno dizajnirane za visokorizične trudnoće.

 1. Da li imate anemiju ili dijabetes?
 2. Da li ste gojazni?
 3. Da li ste ispod prosječne tjelesne težine?
 4. Da li ste imali neku povredu ligamenata, mišića ili da li imate neki od poremećaja kičmenog stuba (lordoza, skolioza, kifoza i sl.)?

Ako ste odgovorili sa DA na neko od prethodnih pitanja, spadate u rizičnu kategoriju. U vašem slučaju u zavisnosti od prethodnog  trenažnog iskustva, vježbe se mogu izvoditi, ali uz određene modifikacije od strane stručnog lica.

 AKO  SE  NITI JEDNO OD PRETHODNIH  STANJA  NE ODNOSI  NA  VAS, ONDA  IMATE  ZDRAVU  TRUDNOĆU  I  MOŽETE  SE  UKLJUČITI  ILI  NASTAVITI  SA  BILO  KOJIM  OD PROGRAMA DIZAJNIRANIH  ZA TRUDNICE!

preuzeto iz EXPECTING FITNESS autorice B. Gallo

Danijela D.