Menu

 

Svrha pripreme za porod

dobrojepripemitiseDobro je pripremiti se ...

Dopra priprema za porod ima tjelesne, duševne i socijalne rezultate!!!

Olakšavanje rađanja i toga da budeš rođen i da se prilagodiš!!!

Nasuprot tome, negativan stav prema porodu dovodi do: straha, neravnomjernog i plitkog disanja, grčenja muskulature, znatno većeg/drugačijeg doživljavanja bola u toku poroda, učestale upotrebe lijekova u toku poroda, smanjena svjesnosti, češćih komplikacija, negativnog djelovanja na dijete i na uspostavljanje prvog kontakta sa djetetom...