Menu

 

Ključ pozitivnog doživljaja poroda

Zašto neke žene doživljavaju teške, bolne porode kao nešto što ih ispuni – i zašto druge žene čak i nakon jednostavnih poroda nisu potpuno zadovoljne? Činjenica da se ta ocjena nakon poroda  ne može objasniti trajanjem poroda ili strahovima i bolovima kroz koje je žena prošla, je Dr. Wolfa Lütje (šef klinike za žene) navela na istraživanje o tome koji faktori zaista utječu na zadovoljstvo majke. Rezultati istraživanja je objavio u stručnim novinama „Die Hebamme“ (Hippokrates Verlag, Stuttgart. 2007).
U istraživanju je učestvovalo 251 žena, koje su kratko nakon poroda anketirane o svojim iskustvima. U dobijenim podacima ponovo se mogla dokazati centralna uloga babice u toku poroda: kao faktor koji dovodi do toga da se porod doživi kao pozitivno iskustvo (91x), također kao i najveća pomoć u toku poroda (125 x).
Partner porodilje u obe navedene kategorije je dobio puno manje bodova, a doktor je naveden samo od 4 porodilje. „Doktor se očigledno vidi kao potreban, samo u situacijama gdje dođe do komplikacija), nastavlja doktor Wolf Lütje, „ali kod normalnog toka poroda on u biti nije potreban“. S druge strane žene daju veliku važnost tome da doktori i babice dobro sarađuju – činjenica koja se ogleda i u tome, da je atmosfera odlučujući faktor za pozitivan doživljaj poroda, i žene je navode na drugom mjestu, odmah nakon babice.

Iznenađujući rezultat istraživanja je bio da su žene koje su rađale sa periduralnom anestezijom (PDA) o porodu tendecijalno bile više razočarane i manje ispunjene. Iako se bol doživljava kao opterećenje, tretiranje bolova očigledno ne vodi pozitivnom doživljaju poroda. Po doktoru Lütje bi to moglo ležati u tome što od PDA imamo velika očekivanja. „Jer drugačije, nego što se obično naglašava, PDA skoro nikad ne vodi do potpuno bezbolnog poroda“, riječi su ovog iskusnog ginekologa. Moguće je da je i jedan dio žena razočaran time, da se želja za prirodan porod nije ispunila i one se odlučile za PDA.

Odlučujući faktor za zadovoljstvo porodilja po dr. Lütje viđenjima nije pojedinačni faktor, nego iz više dimenzija i utjecaja sjedinjenja očekivanja o porodu. „Samo cjelina svih doživljaja u odnosu sa očekivanjima odlučuje o tome, hoće li doći do nečeg kao što je cjelokupno zadovoljstvo“. Također doživljaj straha, bola i dužine ne moraju značiti nezadovoljstvo, ako su isti u nekom smislu očekivani.

Po doktoru Lütje, ključ do boljeg/ljepšeg iskustva rađanja leži u pripremi za porod! Ovo je do sad očigledno dovodilo samo djelimično do toga da se žena pripremi za porođajni bol, da se pokažu strategije kako ga savladati. Tako se djelovalo protiv gubljenja kontrole i nastanka panike u toku poroda. Kao primjer bi mogao služiti respekt i očekivanja višerotki, koji žene očigledno manje smet, a a više štiti. „Skoro bi poželjeli da ovo znanje i iskustvo višerotki možemo inicirati prvorotki“, naveo je ovaj ginekolog. Sa ovim povezani opisi poroda koji variraju od potpuno pozitivnog do potpuno negativnog pogleda je izazov svima koji rade u pripremi za porod.

Welche Faktoren beeinflussen die Zufriedenheit und das Erleben in der Geburtshilfe? Erschienen in „Die Hebamme“ 2007; 20 (1): S. 44-51
Prevod i obrada: Emina Majdankić, Adisa Hotić, Centar „Fenix“, Novembar 2009