Menu

 

Svjetska sedmica dojenja 2013

Svjetska Sedmica Dojenja 2013

„Podrška dojenju – bliska majkama“

Tema pod kojom se obilježava ovogodišnja sedmica dojenja  „Podrška dojenju – bliska majkama“ posebno naglašava važnost savjetovanja o dojenju iz iskustva. Čak i kada majke imaju mogućnost za dobar početak, u sedmicama ili mjesecima nakon poroda često dolazi do značajnog pada stope i prakse dojenja, posebno isključivog dojenja. Periodi kada majke ne posjećuju zdravstvene ustanove je vrijeme kada je posebno važan sistem podrške zajednice. Neprekidna podrška za ustrajanost u dojenju može se pružiti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža porodica. Ali kako se društva u svijetu mijenjaju, posebno sa urbanizaijom, majkama je potrebna podrška šireg kruga, neovisno o tome da li podršku pružaju kvalificirano zdravstveno osoblje, savjetnice za dojenje, vođe zajednice ili prijateljice koje su i same majke, ili očevi, partneri.

Program savjetovanja iz iskustva jeftin je, i posebno produktivan način kako bi se češće doprlo do velikog broja majki. Savjetnik može biti bilo koji član društva ko je edukovan o tome kako pružiti podršku majkama. Kvalificirani savjetnici, koji su u svakom trenutku dostupni u zajednici postaju slamka spasa za majke sa pitanjima i problemima vezanim za dojenje. „Ključ najboljih praksi dojenja neprekidna je svakodnevna podrška majci dojilji u njenom domu i zajednici“.

Reference: Saadeh RJ, editor with Miriam H. Labbok, Kristin A. Cooney, Peggy Koniz-Booher (1993), Breast-feeding: the Technical Basis and Recommendations for Action: Role of Mother Support Groups, Geneva, World Health Organization, 62-74. View document

 Ciljevi Svjetske sedmice dojenja 2013

  1. Privlačenje pažnje na značaj podrške iz iskustva u pomaganju majkama da počnu dojiti i ustraju u dojenju.
  2. Informiranje društva o posebno učinkovitim pogodnostima savjetovanja iz iskustva i ujedinjenje u širenju programa savjetovanja iz iskustva.
  3. Poticanje podupiratelja dojenja, neovisno o njihovim obrazovnim temeljima, da djeluju i nauče kako pružati podršku majkama i dojenčadi.
  4. Pronalaženje kontakata u lokalnoj zajednici kojima se majke mogu obratiti za pomoć i podršku nakon poroda.
  5. Zahtjevanje od vlada i rodilišta na globalnoj razini da aktivno primjene Deset koraka do uspješnog dojenja, posebno 10-ti korak, kako bi se povećalo trajanje i stopa isključivog dojenja.

Krugovi podrške za majke i djecu

Pet krugova podrške

Podrška dojenju prikazuje potencijalne utjecaje na

Majčinu odluku da doji i da ima pozitivno iskustvo u

dojenju. Prethodno predstavljeni u toku SSD 2008 godine

krugovi podrške i dalje su ključni temelj za majke da bi dojile

svoju djecu, i više od toga. Krugovi podrške su: porodica i društvo,

zdravstveni sistem, radno mjesto i zaposlenost, vladajuća struktura/zakonodavstvo, te reagovanje u kriznim situacijama i hitnim slučajevima, a oni svi okružuju žene koje su u središnjem krugu.

Žene u centralnom krugu

Žene su u centru jer ih prisutnost ili odsutnost podrške direktno pogađa. One također igraju važnu ulogu u osiguravanju podrške, kao i pružanju podrške drugim. U izvještaju o dojenju (2007) u okviru Globalne inicijative za podršku majkama (GIMS) naglasili smo slijedeće: „Majke smatramo aktivnim sudionicima u dinamici podrške jer su one i pružateljice i primateljice informacija i podrške.“.

Vidi: http://www.waba.org.my/whatwedo/gims/gims+5.htm

Porodica i društvena zajednica

Muževi/partneri/očevi, porodica i prijatelji čine majčinu neposrednu i neprekidnu mrežu podrške. Društvena podrška uključuje i podršku zajednice: na pijaci, unutar vjerskog konteksta, u parku, u susjedstvu itd. Podrška tokom trudnoće smanjuje stres. Podrška u toku trudova i rađanja majci daje snagu. Društvena podrška povećava majčino samopouzdanje u vlastite sposobnosti da doji i nakon prvih sedmica i mjeseci.

Zdravstveni sistem

Ovo uključuje mnoštvo mogućnosti koje podupiru dojenje. Te mogućnosti sežu od predporođajne njege sa naglaskom na majku, do podrške tokom poroda i poslijeporođajne njege i njege novorođenčeta koji olakšavaju povezivanje i optimalnu prehranu dojenčadi. Zdravstveni radnici kvalificirani za savjetovanje majkama pružaju podršku prije i nakon poroda.

Radno mjesto i zaposlenost

Zaposlene žene suočavaju se sa izazovima i potrebna im je podrška kako bi bile uspješne na poslu i u dojenju. Mogućnosti za podršku majkama su različite, kao i poslovi koje majke rade, ali obično uključuju olakšanje kontakta između majke i djeteta ili izdajanje i spremanje mlijeka.

Vladajuća struktura / zakonodavstvo

Žene koje namjeravaju dojiti ili već doje imaju koristi od podrške koju im pružaju međunarodni dokumenti, zaštite za optimalnu prehranu dojenčadi, kao i aktivnih i dovoljno financiranih nacionalnih povjerenstava. Zakonske odredbe koje suzbijaju agresivni marketing zamjena za majčino mlijeko i koje propisuju plaćeni porodiljski odmor također djeluju za dobrobit žena.

Reagovanje u kriznim situacijama i hitnim slučajevima

Ovaj KRUG PODRŠKE predstavlja potrebu za podrškom AKO se žena nađe u neočekivanoj i/ili opasnoj situaciji nad kojom gotovo ni nema kontrolu. Situacije koje zahtjevaju posebno planiranje i podršku su: prirodne katastrofe, izbjeglički logori, brakorazvodne parnice, ozbiljne bolesti majke ili djeteta ili život na području visoke učestalosti HIV-a/SIDE gdje ne postoji podrška dojenju.

Ovaj tekst je sastavljen od strane WABA, World Alliance for Breasfeeding Action
(Svjetska alijansa za aktivno unaprijeđenje dojenja) www.waba.org, www.breastfeedingweek.org

Obrada: Centar „Fenix“, Emina Majdankić, IBCLC

VAŽNO UPOZORENJE: Financijsko unaprijeđenje, sponzoriranje: WABA ne akceptira sponzoniranje od bilo kojeg oblika firmi, koje proizvode: produkte zamjene za majčino mlijeko, kašice, flaše, dude i ostalo. WABA  podržava sve učesnice svjetske sedmice dojenja, da respektuju i pridruže se ovom etičkom stavu. Materijali koji pripadaju WABA ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe poslovnih interesa povezanih sa proizvodnjom ili prodajom produkta zamjene za majčino mlijeko; kašica, pumpica za mlijeko i sl. Učesnice svjetske sedmice dojenja, koje koriste cjelokupan ili pojedinačan materijal WABA, trebaju naglasiti porijeklo istih, tako što upotrijebe logo WABA.