Menu

 

Dojenje i zaposlenost

Neovisno o tome da li je majka djeteta zaposlena ili nije, svaka majka i svako dijete imaju zakonom zaštićeno pravo na dojenje.

Svjetska Zdravstvena Organizacija savjetuje svim ženama: šest mjeseci isključivog dojenja, što znači da se djetetu ne daje druga hrana ili tečnost osim majčinog mlijeka, i nakon toga uz prilagođenu dohranu dalje dojenje do kraja druge godine djetetovog života i nakon toga.

Dojenje je koristan faktor

Za poslodavca:

Djeca koja ne doje obolijevaju češće i teže od djece koja doje. To znači više izostanaka majke.

Omogućavanje vremena za dojenje povećava zadovoljstvo i poduzetničku identifikaciju i produktivnost suradnica i duže vrijeme nakon dojenja.

Za majku:

  • Može i kod vremenski ograničenog razdvajanja od djeteta zadržati posebnu bliskost prema njemu
  • Ona zna da njeno dijete dobija hranu koja mu je potrebna
  • Ona spriječava stres češćeg obolijevanja kod nedojene djece
  • Ona štiti svoje lično zdravlje, jer žene koje ne doje imaju povećan rizik za rak dojke i mnoge ostale bolesti

Za dijete:

  • Ono zadržava sigurnost ranije bliskosti prema majci
  • Ono dobija imunološku zaštitu iz majčinog mlijeka
  • Ono dobija njemu prilagođenu hranu

Dojenje – najbolja investicija za sve

Organizacija

Obavijestite svog poslodavca blagovremeno prije vraćanja na posao da dojite i da ćete iskoristiti zakonsko vrijeme za dojenje.

Dogovorite se, da li će vam vaše dijete neko donositi na podoj, ili ćete vi ići kući u toku te pauze, ili ćete vrijeme za dojenje sastaviti na početku ili na kraj radnog vremena, ili ćete u pauzama za dojenje izdajati svoje mlijeko u predviđenim prostorijama. Dojite kad god ste kod kuće. Po potrebi probudite svoje dijete na dojenje, prije nego što odete na posao, po pravilu se oni brzo naviknu na to. Može se dogoditi da se vaše dijete u toku noći češće budi i želi biti uz vas, ako je u toku dana više odvojeno od vas. Ako je dijete u vašoj blizini, i ako dojite u svom krevetu, moćićete pri tom dalje spavati.

Izdajanje majčinog mlijeka

Još kod kuće, neko vrijeme prije nego što se vratite na posao, možet početi 1-2 puta dnevno prikupljati svoje mlijeko. Tako možete vježbati izdajanje izdajalicom ili ručno izdajanje i pripremiti malu rezervu mlijeka. Unutar frižidera (ne u vratima) mlijeko možete čuvati 72 sata. Manje porcije majčinog mlijeka,  zamrznute na -18 stepeni C možete čuvati više mjeseci. U grupi potpore dojenju možete tražiti da vam pokažu kako se izdaja mlijeko. Za izdajanje možete koristiti mehaničke ili električne izdajalice. Postoje i duple električne izdajalice koje su lake za nošenje, sa kojima možete izdajati obe dojke istovremeno.

Hranjenje majčinim mlijekom

U vremenu dok ste kod kuće možete svoje dijete dojiti na zahtjev. Potrebno je samo da premostite vrijeme u kojem ste odsutni, tada se vaše dijete može nahraniti čašicom, kašičicom ili sa flašom. Neka djeca ne prihvataju kada ih hrani majka, ali zato u odsustvu majke prihvataju hranjenje od drugih osoba. Kod hranjenja djeteta tempo sa kojim se hrani treba uvijek odrediti dijete. Dijete uvijek treba dobro poduprijeti i držati više uspravno, tako ono može bolje kontrolisati kako pije, nego kada leži ravno. Kada je dijete starije od 6 mjeseci ono može umjesto majčinog mlijeka dobiti obrok dohrane. Napitke dijete u tom uzrastu može piti iz obične čaše; flaše ili šolje za učenje pijenja nisu potrebne.

 

Originalni tekst sa fotografijama možete pronaći na: www.afs-stillen.de

Prevod i obrada: Centar „Fenix“, Emina Majdankić, vms, IBCLC