Menu

 

Akreditacija bolnica – prijatelja beba

AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH je u septembru 2013. godine započela realizaciju projekta “Akreditacija bolnica – prijatelja beba” (Baby Friendly Hospital Initiative - BFHI) u suradnji sa United Nations Children`s Fund BiH (UNICEF).

U sklopu projekta AKAZ je definirao akreditacijske standarde na osnovu 10 koraka za uspješno dojenje (UNICEF/WHO, 2009.). Akreditacijski standardi za „bolnice - prijatelje beba“ su odobreni od federalnog ministra zdravstva, prof. dr. Rusmira Mesihovića (dopis Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 08-37-6967/13) i objavljeni na AKAZ-ovoj web-stranici, a možete ih pogledati OVDJE. AKAZ je u sklopu projekta razvio plan i program za Obuke te sproveo Obuku osoblja porodilišta kao i Obuku za vanjske ocjenjivače, na kojima su učestvovali zdravstveni profesionalci iz šest gradova i osam porodilišta u FBiH te iz Zavoda za javno zdravstvo kao i iz Federalnog ministarstva zdravstva.

 

U okviru projekta predviđena je vanjska ocjena, odnosno akreditacija dva odabrana porodilišta pa je 26.-27.12.2013. godine je u porodilištu UKC Tuzla izvršen jedan od planiranih vanjskih pregleda. Ovim pregledom je utvrđen nivo pridržavanja po pitanju 14 standarda, odnosno 66 kriterija propisanih akreditacijskim standardima. Tim vanjskih ocjenjivača su činili dr. Enis Hasanović, vođa tima, te VMS Adisa Hotić i dr. Jasmin Hodžić. Direktor AKAZ-a, dr. Ahmed Novo se priključio timu ocjenjivača nakon obavljenog pregleda te je prisustvovao završnom sastanku i izvještavanju menadžmenta zdravstvene ustanove o preliminarnim rezultatima i preporukama za poboljšanje. Povodom akreditacijskog pregleda, 26.12.2013. godine, UKC Tuzla je organizirao javnu promociju i podjelu edukativnog materijala o značaju dojenja novorođenčadi. Brojni građani Tuzle, majke s djecom i trudnice bili su zainteresirani za savjete i promotivne materijale na pultovima u centru grada. Više o promociji može pogledati ovdje: dnevno.ba, tuzlanski.ba, RTV Slon Tuzla.

Konačnu odluku o akreditacijskom statusu donijeće Komisija za akreditaciju i Upravno vijeće AKAZ-a. Prema Pravilniku o načinu i postupku dodjele, ukidanja i obnove akreditacije u zdravstvu akreditacijski status se dodjeljuje na period od tri godine u kojem će zdravstvena ustanova imati najmanje jedan nenajavljeni vanjski pregled u svrhu nadzora nad pridržavanjem dostignutog nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Fotografije napravljene za vrijeme akreditacijskog pregleda porodilišta

UKC Tuzla možete pogledati OVDJE.

www.akaz.ba