Menu

 

Sljedeća Baby-grupa, 24.02.2011 od 13-15h

Tema: Rast i razvoj djeteta u prvih godinu dana.

Jedan dio baby-grupe biće odvojen za kraće predavanje dr. Elvire Serdarević (spec.pedijatar) na navedenu temu.