Logo

Uspostavljanje i održavanje dojenja u kriznim situacijama

Poplave koje su zadesile našu Bosnu i Hercegovinu tokom mjeseca maja 2014. Te godine, su nas opomenule da se katastrofe mogu i dešavaju svugdje i veoma često nisu predvidive i stanovništvo zahvaćeno katastrofama najčešće ne bude pripremljeno. Kao zagovarači dojenja u Cenztru „Fenix“ smatramo da je važno joše jendom skrenuti pažnju na ZNAČAJ I ODRŽAVANJE DOJENJA u kriznim situacijama, kakva je i poplava.

Svjedoci smo da humanitarna pomoć koja dolazi u našu zemlju  nakon prirodne katastrofe koja nas je zadesila sadrži znatne količine adaptiranog mlijeka i kašica za djecu. SZO je već ranijih godina upozoravala  i savjetovala da se u krizna područja ne trebaju donirati adaptirana mlijeka, da je pomoć poželjno ponuditi u hrani za majke, educiranju  i pomoći zdravstvenom osoblju koje radi sa majkama dojiljama. Od velike je važnosti da širimo znanje o dojenju posebno u području koje je zahvaćeno prirodnom katastrofom i područjima gdje su smještena raseljena lica.

Dojenje štiti dojenčad u prirodnim katastrofama bez obzira na to gdje i kako živite!
Važno je da ova poruka dopre do svjesnosti svih nas. Također je važno da osobe koje pomažu u ovim situacijma znaju podržati dojenje i pomoći dojiljama kako da održe dojenje. Važno je da se sazna da pomoć u adaptiranom mlijeku može više naškoditi nego pomoći. Bolje bi bilo da se majke dojilje opskrbe sa dovoljnim količinama hrane i vode, nego da se dijele flašice i tako utječe na prestanak dojenja.

Majke dojilje koje u ovakvim situacijama moraju napustiti svoje domove, mogu barem biti sigurne da svoje bebe mogu i dalje hraniti na najbolji način i ne moraju razmišljati o mogućnosti gdje mogu kuhati vodu i o tome da li je voda higijenski ispravna za piće. Istovremeno, dojenje doprinosi tome da svoju djecu aktivno štite od infekcija, što je veoma važan faktor u vremenu sa povećanim rizikom od infekcija i samo djelimičnom ili potpuno nedostupnom medicinskom pomoći.

SZO savjetuje isključivo dojenje u prvih šest mjeseci djetetovog života, nastavak dojenja uz dohranu u prve dvije godine djetetovog života, a i poslije toga ukoliko dijete i majka to žele.  Ne postoji gornja granica za dojenje, i dokazano je da dužina dojenja može samo pozitivno utjecati na zdravlje djeteta i majke.

Djeca su ona koja su vanrednim situacijama najranjivija – smrtnost djece od proljeva, bolesti dišnih puteva i nedovoljne ishrane može porasti od 2 do 70%.

Dojenje je intervencija koja spašava živote i njime je zaštita dojenčadi najveća.
U kriznim situacijama majkama je neophodna aktivna podrška da bi dalje dojile i da bi se dojenje ponovo oživjelo.

Životno je važno biti pripremljen na katastrofalna dešavanja. Podrška dojenju u normalnim okolnostima jača sposobnost majke, da se ona snađe u kriznim situacijma. 

Savjeti za trudnice

Savjeti za porodilje

Savjeti za majke sa djecom do mjesec dana

Savjeti za majke sa djecom od 6 mjeseci do godinu dana

Mi svi se možemo pobrinuti, da koliko god je moguće više žena budu dovedene u stanje, da razviju pozitivan odnos prema dojenju i da im se omogući dobar početak dojenja.
Važno je da se dojenje u „normalnim situacijama“ ne doživljava kao teško, neudobno, nepraktično. Dobro informisani i pomognuti roditelji su ključ za uspješno i zadovoljno vrijeme dojenja. Ako je jasno da je dojenje „normalno“, onda će u kriznim situacijama mnogo ljudi obratiti pažnju na to da zadrže što je moguće više „normalnog“.
U isto vrijeme se mora kod roditelja, ali i osoba koje pomažu u ovakvim situacijama razviti svijest o tome, da u tim momentima „jednostavno rješenje“, kao što je slanje i podjela adaptiranog mlijeka u krizna područja sa sobom nosi rizike. Osobe koje pomažu moraju biti informisane kako na najbolji način mogu pomoći majkama koje doje. Osoblje humanitarnih organizacija treba solidno osnovno znanje o dojenju, rizicima ne – dojenja! Osnovna pravila u pripremanju adaptirane hrane, kao i tačno rukovanje sa flašicama i dudama ovdje nije dovoljno.
Mi svi možemo savjetovati i informisati i tako učiniti nešto da i u kriznim i u normalnim situacijama dojenje bude zaštićeno i unaprijeđeno.

 

Centar za majku i dijete „Fenix“ Sanski Most

Emina Majdankić i Adisa Hotić, IBCLC savjetnice za dojenje 

© Copyright 2009, All Rights Reserved