Menu

 

Uspješno završen kongres “Dani dojenja” sa međunarodnim učešćem

“Ne postoji zamjena za majčino srce i majčino mlijeko” jedan je od zaključaka održanog dvodnevnog kongresa „Dani dojenja“ sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Centra za majku i dijete"Fenix", Cryo-Save vodeće evropske i svjetske banke matičnih ćelija, Udruženja DjeCa i Udruženja za unapređenje dojenja, a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarsva zdravstva koji je uspješno održan i završen prošlog vikenda u Sarajevu.

Učešće na kongresu su imala 32 eminentna stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije koji su izložili svoje radove i istraživanja usko vezana za teme :Praksa podrške dojenju, Baby-friendly porodilišta i Zdravstvena zaštita žene i porodice. Preko 150 učesnika je pokazalo veliko interesovanje za radne sesije i predavanja, što je pokazatelj da je problematika o dojenju i laktaciji prepoznata i da postoji interes stručne zajednice da je vrijeme da se pokrenu promjene u ovoj oblasti, te su izneseni prijedlozi kako da se podrška i promocija dojenja podigne na veći i ozbiljniji nivo uz ozbiljnije aktivnosti.

Na osnovu izlaganja i cijelog toka Kongresa, jedan od zaključaka kongresa su da je procenat dojene djece u BiH mali, što je poražavajuće s obzirom na sve rizike za majku i dijete koje nedojenje donosi. Da bi se ova problematika aktuelizirala, neophodno je da se i vladine institucije  više zalažu za povećanje stope dojenja. A tu, prije svega, spada  poticanje zakonodavne procedure za usvajanje Internacionalnog kodeksa o marketnigu zamjena za majčino mlijeko, jer  je to osnov za dobru politiku prema dojenju i zdravoj dječijoj prehrani.

Važno je da odgovorne vladine institucije prepoznaju  i podrže ovakve i daljnje inicijative civilnog društva, kako bi se brže i bolje moglo pristupiti konkretnim akcijama.  Važno je politiku i strategiju dojenačke ishrane uskladiti sa preporukama EU na svim nivoima.

Također je zaključeno da je kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika, aktualiziranje znanja i vještina posljednjim naučno utemeljnim saznanjima o laktaciji i dojenju, od presudne važnosti za promociju dojenja i podršku majci i porodici.

Svaki od navedenih organizatora će nastaviti sa aktivnostima koje imaju za cilj promociju dojenja kao i međusobnu saradnju.

(bhmama.org)