Menu

 

Dojiti malo dijete!

Dojiti dijete koje već puže ili hoda, je potpuno drugačiji doživljaj nego dojiti novorođenče. Starije dijete ne doji više tako često, dugo i redovno kao što to radi dok je beba. Više se ne radi o tome da bi se bilo sito, nego se radi više o blizini majke. U toku dana je dijete više zauzeto sa istraživanjem okoline. Puno znatiželje ono se upušta u otkrivanje novog.
Ali ono s vremena na vrijeme ponovo želi da se vrati u poznatu luku da bi osjetilo sigurnost i ohrabrenje! Ovo ponašanje – udaljiti se i ponovo vratiti – se primjećuje više godina u različitim formama između roditelja i djece. Dojenje je jedna između više mogućnosti da se djeluje na zabrinutost i bol: npr. kad dijete padne, uplaši se ili kad je jednostavno preumorno. Dojiti na majčinim grudima i osjetiti intenzivni kontakt sa majkom, pomaže mu u ovakvim situacijama da vrati izgubljenu ravnotežu i samouvjerenje. Također i kod bolesti, medicinskih intervencija, operacija ili boravka u bolnici dojenje djetetu može biti od velike pomoći.
Okolina na dojenje malog djeteta nekad reaguje pozitivno, nekad negativno.

Ali vaš put je samo Vaša odluka!