Logo

CILJEVI svjetske sedmice dojenja 2010...

Ciljevi svjetske sedmice dojenja 2010

WABA (Svjetska alijansa za podršku dojenju) svake godine povodom Svjetske sedmice dojenja objavi ciljeve i aktivnosti koje se trebaju provesti u cilju promocije i zaštite dojenja.
Ove godine udruženje DjeCa sa svojim partnerima, saradnicima i medijskim pokroviteljima obilježavanja Svjetske sedmice dojenja priključuje se akciji podrške dojenju. Ove godine su se ovom cilju pridružili portali: ringeraja.ba, gugu.ba, bhbebe.com, bhmama.org, forum bebano.com i sarajevo-x.com i TV SA kao pokrovitelji.
U nastavku teksta možete saznati više o ovogodišnjim ciljevima, kao i razlozima obilježavanja Svjetske sedmice dojenja.

- Ukazivanje na ulogu programa DESET KORAKA DO USPJEŠNOG DOJENJA u poboljšavanju statistike dojenja.

- Obnavljanje akcija zdravstvenih sistema, ustanova i zajednice kojima se dojenje promoviše kao najlakši izbor.

- Obaveštavanje javnosti o rizicima ishrane vestačkim mlijekom i o značaju dojenja za pravilan razvoj djece i dugoročan pozitivan uticaj na zdravlje kako djece tako i majki.

- Omogućavanje majkama da u potpunosti budu podržane u izboru da doje u okvirima zdravstvenog sistema i van njega.


Došao je trenutak da obnovimo našu podršku programu DESET KORAKA i da svako od nas stvori sebi najbolji mogući put za dostizanje „Baby-Friendly Way” cilja!
Prema procjenama, oko 28 % svih porodilišta na svijetu (od čega je 31% iz zemalja u razvoju) su u jednom trenutku sprovodila program DESET KORAKA , što je doprinijelo ohrabrivanju porasta broja dojene djece, uprkos veoma agresivnoj promociji veštačkog mlijeka i hranjenja na bočicu. Iako smo i dalje daleko od ostvarivanja cilja zacrtanog za 1995. godinu da sva porodilišta sprovode ovaj program, jos uvijek nije prekasno da se do njega i stigne. Sada je pravi trenutak da obnovimo naš rad na tome.
Aktivnost na nivou zajednice je od izuzetnog značaja zbog toga što u svijetu samo 56% žena rađa djecu u zdravstvenim ustanovama, dok je u najmanje razvijenim zemljama taj procenat jos niži i iznosi samo oko 33%, a iz zdravstvenih ustanova nakon porođaja se majke otpuštaju poslije dan ili dva u najvećem broju slučajeva. Ženama je stalna podrška u zajednici neophodna, bez razlike da li se porađaju u bolnici ili kod kuće. Koraci koji se sprovode u bolnicama, pa čak i finalni deseti korak nisu sami po sebi dovoljni da omoguće ženama da održe eksluzivno dojenje tj. ishranu samo majčinim mlijekom.

Praktični primjeri podrške dojenju korak po korak

Nova istraživanja ukazuju na činjenicu da što je veća primjena programa DESET KORAKA DO USPJEŠNOG DOJENJA, time je veća vjerovatnoća da će žene uspjeti da ostvare svoje želje i namjere u vezi sa dojenjem. Svako porodilište mora da stremi povećanju broja koraka ovog programa koje primjenjuje ukoliko nije u mogućnosti da sa primenom svih deset započne odmah.

Idući korak po korak kroz deset koraka za baby-friendly program se stiže najdalje

ZAŠTO JE VAŽNA PROMOCIJA PROGRAMA DESET KORAKA U 2010. GODINI?

Istraživanja pokazuju da je najbolja ishrana za novorođenče u cijelom svijetu ona koja podrazumijeva pokretanje dojenja u toku prvog sata života, ekskluzivno (samo) dojenje tokom prvih šest mjeseci života, kao i nastavak dojenja tokom druge godine ili kasnije. Dojenje pospješuje zdravlje majke i na kratke i na duge staze, i može doprinijeti postizanju više Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs); smanjenju smrtnosti kod djece i poboljšanju zdravlja majki, ciljevima čijem su ostvarivanju posvećene brojne zemlje i međunarodne agencije.

Šta možemo da učinimo ove godine da bismo postigli napredak u programu „Baby-Friendly”?

DESET KORAKA DO USPJEŠNOG DOJENJA

Svaka ustanova koja se bavi pružanjem njege trudnicama i porodiljama i brine o novorođenčadima treba da:

  1. Ima zvanično donijetu politiku podrške dojenju u pisanom obliku (pravilnik) o kojoj se redovno obaveštavaju svi zaposleni zdravstveni radnici.
  2. Pruži obuku za sve zaposlene zdravstvene radnike tako da budu u stanju da primijenjuju tu politiku podrške dojenju i u praksi.
  3. Obavijesti sve trudnice o prednostima i tehnikama dojenja.
  4. Pomogne majkama da pokrenu dojenje u roku od pola sata nakon porođaja.
  5. Nauči majke tehnikama uspešnog dojenja i pomogne im da održe laktaciju čak i situaciji kada su nakon porođaja primorane da budu odvojene od svojih beba.
  6. Ne daje novorođenim bebama ni jednu drugu hranu niti tečnost osim majčinog mlijeka, sa izuzetkom u situacijama kada je ishrana vještačkim mlijekom medicinski neophodna.
  7. Praktikuje zajednički smeštaj koji dozvoljava majkama i bebama da budu zajedno 24 sata dnevno.
  8. Ohrabruje dojenje na zahtjev - prema potrebi bebe (bez vremenski određenih intervala).
  9. Ne dozvoljava davanje cucli bebama koje sisaju.
  10. Pomaže osnivanje i njeguje saradnju sa grupama za podršku dojenju i upućuje majke da im se obrate prilikom otpusta iz bolnice ili klinike.

SVJETSKA ALIJANSA ZA PODRŠKU DOJENJU ( WABA) je globalna mreža pojedinaca i organizacija koje se brinu o zaštiti, promociji i pružanju podrške dojenju širom svijeta, čiji se napori baziraju na Innocenti deklaraciji, programu Deset veza za odgajanje budućnosti i SZO/UNICEF Globalnoj strategiji ishrane novorođenčeta i malog djeteta. Partnerske organiozacije su IBFAN – Međunarodna mreža akcije bebi hrane, La Leche League International – LLLI, Međunarodna asocijacija savjetnika za dojenje – ILCA, Wellstart International i Akademija medicine dojenja – ABM.
WABA ima status savjetnika pri organizaciji UNICEF kao i status nevladine organizacije u ulozi specijalnog konsultanta pri Ekonomskom i društvenom savjetu Ujedinjenih nacija ECOSOC.

© Copyright 2009, All Rights Reserved