Menu

 

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za porodiljstvo - (1985)

WHO je ustanovila, da su ove preporuke za perinatalne ustanove primjenjive širom svijeta. Svaka žena ima pravo na ispravnu perinatalnu zaštitu, na suodlučivanje kod planiranja, izvođenja i na kritiku zaštite.

Osim medicinske skrbi, puno više bi trebalo obratiti pažnju na socijalne uslove, te emocionalne i psihološke faktore.

Da bi se slijedeće preporuke zaista i sprovele, nije samo potrebna totalna promjena strukture zdravstvenih institucija, nego i promjena načina ophođenja i ponašanja svih osoba, koje u tome učestvuju, kao i nova raspodjela ljudskih i fizičkih resursa.

 

The Lancet, 24. August 1985

 

š   š   š

 

Opće preporuke (isječci)

 

·       Ministarstva zdravlja moraju postaviti posebne strategije, u vezi “potrebne akušerske tehnologije” za javne i privatne zdravstvene ustanove

·       Države bi trebale provoditi zajednička istraživanja, da bi mogle ocjenjivati ustanove zdravstvene zaštite

·       Javnost bi trebala biti informisana o različitim postupcima prilikom porođajne skrbi,  tako da svakoj ženi bude dostupno da izabere onu vrstu skrbi koju želi

·       Majka i njena porodica, bi u perinatalnom periodu trebali biti ohrabreni, znači za vrijeme trudnoće, poroda, i nakon poroda, da brine o sebi, da razvije sposobnost razumijevanja kad je koja pomoć neophodna, da bi se poboljšali uslovi za vrijeme trudnoće, poroda I roditeljstva.

·       Ženske grupe samopomoći pružaju vrijednu socijalnu podršku i jedinstvenu priliku, da se razmjene informacije o porodu.

·       Neformalni perinatalni sistemi zaštite (uključujući tradicionalne pratioce pri porodu) moraju egzistirati pored oficijelnih. Njihova međusobna saradnja se za dobrobit majke mora održavati. Ovakvi odnosi, paralelno vođeni, mogu biti visoko eficijentni. 

·       Stručno obrazovanje treba prenositi novo znanje o socijalnim, kulturnim i antropološkim aspektima poroda.

·       Svi koji rade na perinatalnoj zaštiti, bi zajednički trebali biti motivisani, da jačaju odnos između majke, djeteta i porodice.

·       Izobrazba u zdravstvenim pozivima treba sadržavati komunikacijske vještine, kako bi se među onima koji rade sa trudnicama i njihovim familijama razvijao osjećajniji kontakt 

 

Specijalne preporuke

 

·       Za dobro stanje buduće majke mora se obezbjediti prisustvo jednog člana porodice tokom poroda i u postpartalnom periodu

·       Zdravstveno osoblje također mora pružiti emocionalnu podršku

·       Žena mora učestvovati u odluci o načinu dovršavanja poroda

·       Zdrava novorođenčad moraju ostati sa majkom kad god je moguće

·       Podsticati dojenje, čak I prije nego majka napusti rađaonu

·       Nema opravdanja za procenat carskih rezova iznad 10-15%

·       Treba podsticati vaginalni porod nakon prethodnog carskog reza

·       CTG ne bi trebao biti rutina

·       Ne postoje indikacije za brijanje pubične regije prije poroda

·       Nije preporuka ležeća pozicija prilikom porođaja. Žena mora odlučiti koju poziciju će odabrati tokom poroda

·       Sistematske epiziotomije nemaju opravdanja

·       Inducirati porođaj samo u specifičnim medicinskim indikacijama

·       Izbjeći rutinsku primjenu analgetika I anestezije

·       Rutinsko prokidanje vodenjaka nema opravdanja

·       Povećati socijalnu I psihološku podršku zdravstvenim radnicima da se izbjegnu negativnosti

·       Napustiti dosadašnju praksu da se žena porađa bez prisustva člana porodice

·       Napustiti praksu u kojoj žena ne učestvuje u odlukama o porodu

·       Izbjeći rutinsko odvajanje majke i djeteta

·       Neograničavanje kontakta majke i djeteta, kao i dojenja, reducira greške u dojenju

·       Treba izbjeći rutinsku primjenu CTG-a bez ph-metrije

·       Izbjeći rutinsko brijanje perineuma

·       Izbjeći rutinsku primjenu klistira ili supozitorija

·       Izbjeći ograničenja o poziciji tokom porođaja.

·       Uspravna pozicija u odnosu na ležeću, u prvom i drugom porođajnom dobu, reducira negativne rezultate

·       Izbjeći rutinske epiziotomije

·       Izbjeći rutinsku indukciju porođaja prije 42. gestacione nedjelje

·       Izbjeći rutinsku primjenu sedativa i trankvilizatora

·       Amniotomija u stimulisanju porođaja obećava, ali zahtjeva evaluaciju