Menu

 

DEPRESIJA / BABY BLUES

DEPRESIJA / BABY-BLUES

Porod je prošao, beba je zdrava, porodica se raduje – mlada majka ima sve razloge da bude sretna, ponosna, zadovoljna. Umjesto toga ona je tužna, a da ne zna ni zašto. Eksperti ovo stanje duševne potištenosti, koje se najčešće javlja trećeg dana iza poroda nazivaju «Baby-Blues». Nakon dva do tri dana ovo stanje prestaje.

Tek zadnjih godina su se stručnjaci intenzivnije bavili fenomenom depresije u babinjama. Po ovim rezultatima istraživanja, razlog za nestabilno raspoloženje žene je kao prvo radikalna promjena u odnosu hormona, ali i lična promjena životnih okolnosti igra veliku ulogu, npr. to da li je majka financijski i socijalno osigurana. Iznenađujuće je da majke koje svoju djecu u bolnici mogu zadržati kod sebe (Rooming-in), znatno manje pate od većih poteškoća nestabilnog raspoloženja od žena koje svoju djecu mogu vidjeti s vremena na vrijeme.
Ukoliko se iz standardnog Baby-bluesa razvije prava depresija, potrebna je liječnička pomoć, a nerijetko i uvođenje lijekova.

DOULA
Žena koja prati porodilju. Doula potječe iz grčkog jezika i znači «sluga žene». Upravo to bi trebala biti doula u toku cijelog poroda, bez izmjena smjene i medicinskog osoblja. Ona je tu da ženi da samopouzdanje, da je utješi, ukratko ona se brine o psihičkom blagostanju porodilje, bez toga da se brine o medicinskim zahvatima. Kroz ovo kontinuirano praćenje se žene osjećaju bolje, manje im je potrebno uvođenje anestetika i vrijeme trudova se znatno skraćuje. Da bi se mogla ispravno postaviti, doula mora ili biti sama majka ili doživjeti porod. Doula može biti neobično potrebna u slučaju da otac bebe ne može biti prisutan u toku poroda. Isto tako ona prati parove. Ono što radi doula je i u opisu posla  babice.