Menu

 

EPIZIOTOMIJA ''E''

 EPIZIOTOMIJA

Kad glava bebe u toku poroda izlazi kroz zadnji dio porođajnog kanala, mišići koji učestvuju u porodu se moraju jako istegnuti. Iz tog razloga babica pokušava da izlazak glave bebe malo uspori, tako da mišići dobiju vremena, da se dovoljno istegnu. Ali ovo ne uspijeva uvijek, pa se mora uraditi rez međice. Ukoliko međica sama pukne par milimetara, lakše će zarasti nego kad se uradi veći namjerni rez. Babice bi se trebale odlučiti za  epiziotomiju, samo ako postoji opasnost većeg pucanja međice.
Taj rez žena skoro i ne osjeti. Ali za šivanje rane je potrebna lokalna anestezija. Šivana rana može u babinjama, ali i kasnije izazivati poteškoće. Ako sjedite na običnom šlaufu za kupanje, vjerovatno ćete osjećati olakšanje. Razlozi bolova su najčešće stvaranje vezivnog tkiva u predjelu ožiljka. Za žene koje žele da se po mogućnosti porode bez epiziotomije, postoje vježbe i metode kojima se međica može pripremiti i koje ona može naučiti. Pitajte babicu o tome.

ELEKTRONSKO PRAĆENJE PORODA

U pomoćna sredstva u toku poroda spada i kardiotokograf (CTG). On nam služi za istovremeno mjerenje srčane frekvencije bebe i kontrakcija majke. Aparat se sastoji iz dvije sonde koje se postavljaju na stomak trudnice ili porodilje. Babice i liječnici mogu na osnovu elektronski registriranih signala, koje aparat prenosi na papir, vidjeti da li je beba dobro, ili da li npr. postoji opasnost od nedostatka kisika za bebu.
U nekim klinikama se cijeli porod prati elektronski, dok se u drugima uključuje samo povremeno, ako ne postoji opasnost za bebu. Neki aparati nisu spojeni kablovima, tako da se porodilja uprkos CTG-u može slobodno kretati. Što je najbitnije, ova metoda nije bolna i nema dokazano štetnih uticaja ni na majku ni na bebu.