Menu

 

Enormno poveæanje broja oboljelih od raka dojke

 Postoji moguænost da æe jedna od sedam ¾ena u Engleskoj u buduænosti oboliti od raka dojke ukoliko se ovaj trend nastavi razvijati, istra¾ivanja pokazuju.

Struènjaci tvrde da je naèin ¾ivota razlog zbog kojeg ¾ene sve manje raðaju i raðaju u starijoj dobi. Upotreba ¾enskih hormona je razlog poveæanoj uèestalosti ovog oboljenja.

Jedna od deset Britanki obolijeva od raka dojke do svoje 80-te godine starosti, a nauènici strahuju da bi ovaj broj do 2024. godine mogao narasti i da bi u tom sluèaju jedna od sedam ¾ena obolijevala od ove bolesti.

Proraèuni su bazirani na ispitivanjima ¾ena koje u organizmu nose genetske mutacije koje mogu dovesti do oboljenja.

Dramatièan razvoj rizika od obolijevanja od raka dojke se desio u posljednjih 60 godina, i odrazio se generalno na ovu populaciju.

Profesor Gareth Evans iz centra Genesis Breast Cancer Prevention u Wythenshaweu, Manchester je vodio istra¾ivanje koje je obuhvatilo 1.442 ispitanice koje su nosile visokoriziène gene BRCA1 i BRCA2.

Studija je pokazala da su ¾ene koje su imale genetsku predispoziciju da obole i koje su roðene prije 1920. godine, da je moguænost od obolijevanja od raka dojke do 40-te godine ¾ivota iznosila sedam i po procenata. Rizik obolijevanja ¾ena roðenih poslije 1960-te je narastao na 40%.

Konsultant u medicinskoj genetici u bolnicama St Mary`s i Christie, Manchester, je rekao da se radi o jednom nezanemarivom usponu.

Istra¾ivanje, objavljeno u današnjem BMC Cancer journalu, ukazuje da opasnost postoji zbog naèina ¾ivota.

Profesor Evans preporuèuje ¾enama da raðaju djecu ranije, da izbjegavaju dugogodišnju upotrebu ¾enskih hormona i da odr¾avaju idealnu tjelesnu te¾inu.

Dodao je: „U nerazvijenim zemljama broj oboljelih od raka dojke je manji zato što su ¾ene mršavije, imaju mnogo djece i ne koriste hormone u kontracepciji“.

Imajuæi razumijevanja za izazove planiranja porodice, naglasio je da su dijeta i tjelovje¾ba lakše podvrgavaju kontroli, objavio je Daily Mail.