Menu

 

SRČANI TONOVI

Oni nam najtačnije pokazuju da li je beba dobro. Neprimjetno za trudnice počinje bebino srce da kuca, 21 dan nakon oplodnje ono to čini po prvi put. Ono je tad razvijeno od samo dva krvna suda, koji su se postavili jedan na drugi. Ali ono je već sad u situaciji da taj mali organizam može snabdjeti sa dovoljno krvi i kisika.
Kad se mogu čuti srčani tonovi?
Sa ultrazvukom se već u 6 ili 7 sedmici trudnoće vide pulsirajući pokreti srca. Ovo je vrlo bitno u slučaju prijetećeg pobačaja gdje liječnik mora vidjeti, da li je embrion još živ. Otprilike tri sedmice kasnije, znači u trećem mjesecu, je već moguće pomoću doppler ultrazvuka čuti srčane tonove bebe. Ovo je veliki događaj, kad pomoću zvučnika prvi put čujete otkucaje srca vaše bebe.
Važno: ne paničite u slučaju da i u trećem mjesecu vaša babica ili liječnik ne uspije čuti otkucaje srca vaše bebe. U slučaju da je placenta postavljena na prednjem zidu maternice, ovi se otkucaji čuju tek tri sedmice kasnije. Tek između 20 i 24 sedmice se otkucaji mogu poslušati i sa ostalim instrumentima. U ovo vrijeme će i majka vjerovatno osjetiti prve pokrete bebe. Bez bilo kakvog instrumenta babica, liječnik i naravno otac mogu ako prislone uho uz trbuh čuti srčane tonove bebe, ali tek dva mjeseca prije poroda.

Najbolje mjesto za slušanje je predio desno i lijevo od pupka, tamo gdje se nalaze leđa bebe.
Kako kuca srce nerođene bebe?
Otkucaj srca ne rođene bebe je dupli udarac sa akcentom na prvi ton – moguće ga je uporediti sa tik-tak otkucajima sata. Kod brojenja se računa svaki dupli otkucaj kao jedan. Puls nerođenog djeteta je puno brži nego puls odraslih osoba: 120 do 160 otkucaja u minuti (kod odraslih je to otprilike 70 otkucaja u min.).
Srčani tonovi u toku poroda
Kad je porod počeo, u većini slučajeva se elektronski registruju srčani tonovi, koje dobijamo na papiru. Smetnje kod bebe se jasno pokazuju kroz promjene srčane frekvencije.

(bhmama.org)