Menu

 

Amerièki nauènici: Zeleni èaj za dobar san

 Opstruktivna apneja za vrijeme spavanja (OSA) pojavljuje se kada osoba prestane disati u snu.

Amerièki nauènici otkrili su da antioksidansima bogat zeleni èaj mo¾e reducirati oksidativni stres uzrokovan poremeæajima disanja tokom sna.

Opstruktivna apneja za vrijeme spavanja (OSA) pojavljuje se kada osoba prestane disati u snu, najèešæe na nekoliko minuta ili du¾e, a tokom jedne noæi to se mo¾e ponoviti i do nekoliko stotina puta.

Osobe koje pate od ovog poremeæaja mogu dobiti ošteæenja mozga ukoliko mozak dugo ostane bez kisika.