Menu

 

Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju, priprema za IBLCE ispit

Katedra za obiteljsku medicinu i Katedra za kliničke vještine organizira novi tečaj I kategorije s međunarodnim sudjelovanjem: "Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju". Tečej će se održati u dva termina 0.-12. studenog i 7.-10. prosinca.

Ciljevi tečaja
1)    Steći jedan od dvaju preduvjeta za pristupanju ispitu za IBCLC  certifikaciju, tj. završiti 90 sati izobrazbe o dojenju;
2)    Nadopuniti znanje o laktaciji i dojenju na temelju najnovijih znanstvenih saznanja i međunarodnih preporuka;
3)    Primijeniti suvremena saznanja o laktaciji i dojenju u svakodnevnom radu zdravstvenog osoblja;
4)    Ostvariti međusobno povezivanje i razmjenu iskustava zdravstvenih djelatnika koji se bave dojenjem;
5)    Podići razinu svijesti u društvu o važnosti dojenja.

Brosura i program (pdf)
Brosura, priprema za IBLCE ispit (pdf)
Prijavnica - SSLD (doc)
Prijavnica - Priprema za IBLCE (doc)