Logo

29 - 32 sedmica - stvaraju se masne naslage

  

Vaša beba sada poèinje sa dobijanjem masnih naslaga. Ona se «širi i smješta» u vašem stomaku. I pored toga ona ima dovoljno mjesta, za «trèanje», «skakanje» i «boksanje». Ona sad veæ ima te¾inu od 2000 grama i du¾inu od 40 centimetara. Dok milujete vaš stomak, nekad æete imati osjeæaj, kao da vam vaša beba odgovara. Odjednom mo¾ete osjetiti «izboèinu», i vjerovatno æe te se pitati da li je to lakat ili šaka! Ako veæ imate djecu, ovo æe vam biti jedinstvena prilika da ih upoznate sa novim bratom ili sestrom. Izmeðu ostalog, u vašem stomaku nije mrkli mrak. Vaša beba sada mo¾e otvarati oèi, i razlikuje tamu od svjetlosti. I otvaranje i zatvaranje oèiju ono mora uèiti, da poslije poroda ne bi bilo bespomoæno izlo¾eno ogromnoj kolièini svjetlosti. Iako sad u veæini porodilišta prejaka svjetlost ne iznenaðuje novoroðenèad.


Šta se radi u ovom periodu?

- Preventivni pregledi: u 32 sedmici je ponovno potreban pregled, eventualno æe vam lijeènik ili lijeènica uraditi i pregled ultrazvukom. 

-  Mjesto poroda: sad se veæ mo¾ete prijaviti na ¾eljeno mjesto poroda

-  Zaposlenost: u toku cijele trudnoæe bi trebali imati pravo da u svakom momentu ostanete kod kuæe. U tome sluèaju nemate pravo na naknadu, ali ne bi smjeli da dobijete otkaz. Znaèi ako vam vaš stomak polako poèinje biti te¾ak, ne osjeæate se dobro ili ako je jednostavno ¾elite malo odmoriti uèinite to bez loše savjesti. Vaše tijelo i tako pru¾a mnogo, dan i noæ. I šta je previše, najbolje æe te znati sami. Poslušajte vaše tijelo.

 

© Copyright 2009, All Rights Reserved