Menu

 

DOJENJE

Dojenje i COVID-19

Za podršku nosiocima implementacije u pogledu priprema i odgovora na pandemiju Covida-19, svakih deset (10) dana, kako se budu pojavljivale nove informacije i dokazi, vršiće se izrada i ažuriranje niza kratkih smjernica zasnovanih na egzaktnim podacima (dokazima). Ovaj sažetak sadrži informacije koje se specifično tiču ishrane dojenčadi i male djece (IYCF) u kontekstu Covida-19. Ovaj sažetak n...

Svjetska Sedmica Dojenja 2018

Svjetska Sedmica Dojenja je zajednička akcija svih grupa za unaprijeđenje dojenja. Obilježava se svake godine. U Europi se ona uglavnom obilježava u 40.kalendarskoj sedmici, a u svijetu u prvoj sedmici augusta. Moto pod kojim se obilježava ovogodišnja SSD glasi:„Dojenje – temelj za život“! Informisati javnost o povezanosti između dobre hrane, sigurne hrane, smanjenja siromaštva i dojenja.Usidrit...

TRUDNOĆA

Oprez sa dugotrajnom upotrebom paracetamola u trudnoći

Dugotrajnija upotreba paracetamola u trudnica može povećati rizik od ADHD U časopisu Američke pedijatrijske akademije pod nazovom Pediatrics objavljena je zanimljiva epidemiološka studija o povezanosti dugotrajnije upotrebe paracetamola u trudnoći i rizika od poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (attention deficit and hyperactivity disorder - ADHD) http://pediatrics.aappublications.org/co...

Prirodan vs. inducirani porod

U današnjem je vremenu oko termina porođaja uobičajeno suočavanje s važnom odlukom: pristati na inducirani porođaj ili čekati da porod spontano počne. Inducirani porođaj je umjetno izazivanje trudova, obično korištenjem sintetičkog oblika oksitocina (Syntocinon ili Pitocin). Mnogi roditelji nisu svjesni razloga radi kojih je čekanje na prirodne trudove bez ikakvog uplitanja poželjno i od veće...

POROD

PRVI KORAK: Intervju sa Adisom Hotić

Razvojem tehnologije i medicine, porodjaj i način pomoći pri porodu dosta se promjenio, pa je tako i poziv babice znatno drugačiji u odnosu na prije 30 godina. Dok su u zemljama EU babice visokoobrazovane, u BiH ovaj poziv ostao je na nivou srednjoškolskog obrazovanja, kaže Adisa Hotić, babica I ICBLC internacionalno akreditovana savjetnica za dojenje. – Razlikuje se po tome što su babice, nekada...

O porodu...

Porod je cilj i istovremeno vrhunac svake trudnoće.Što se više približava ovaj događaj, to se javlja više očekivanja, nadanja, želja... Ali u isto vrijeme se budi i strah, hoće li sve proći kako treba, hoću li uspjeti, kakvi me bolovi očekuju? Rađanje djeteta je savladavajući i elementarni događaj. Porod tijelo i psihu dovodi u jednu ekstremnu situaciju, na koju se samo uslovno možete pripremiti...

29 - 32 sedmica - stvaraju se masne naslage

  

Vaša beba sada poèinje sa dobijanjem masnih naslaga. Ona se «širi i smješta» u vašem stomaku. I pored toga ona ima dovoljno mjesta, za «trèanje», «skakanje» i «boksanje». Ona sad veæ ima te¾inu od 2000 grama i du¾inu od 40 centimetara. Dok milujete vaš stomak, nekad æete imati osjeæaj, kao da vam vaša beba odgovara. Odjednom mo¾ete osjetiti «izboèinu», i vjerovatno æe te se pitati da li je to lakat ili šaka! Ako veæ imate djecu, ovo æe vam biti jedinstvena prilika da ih upoznate sa novim bratom ili sestrom. Izmeðu ostalog, u vašem stomaku nije mrkli mrak. Vaša beba sada mo¾e otvarati oèi, i razlikuje tamu od svjetlosti. I otvaranje i zatvaranje oèiju ono mora uèiti, da poslije poroda ne bi bilo bespomoæno izlo¾eno ogromnoj kolièini svjetlosti. Iako sad u veæini porodilišta prejaka svjetlost ne iznenaðuje novoroðenèad.


Šta se radi u ovom periodu?

- Preventivni pregledi: u 32 sedmici je ponovno potreban pregled, eventualno æe vam lijeènik ili lijeènica uraditi i pregled ultrazvukom. 

-  Mjesto poroda: sad se veæ mo¾ete prijaviti na ¾eljeno mjesto poroda

-  Zaposlenost: u toku cijele trudnoæe bi trebali imati pravo da u svakom momentu ostanete kod kuæe. U tome sluèaju nemate pravo na naknadu, ali ne bi smjeli da dobijete otkaz. Znaèi ako vam vaš stomak polako poèinje biti te¾ak, ne osjeæate se dobro ili ako je jednostavno ¾elite malo odmoriti uèinite to bez loše savjesti. Vaše tijelo i tako pru¾a mnogo, dan i noæ. I šta je previše, najbolje æe te znati sami. Poslušajte vaše tijelo.

 

Pratite nas na Facebook-u...